Digiteket: Bibliotekens guide i den digitala djungeln

Biblioteken är viktiga informationskällor för medborgarna. När allt mer information blir digital behöver även bibliotekariernas digitala kompetens förstärkas. Därför kom Malmö Stad och Kungliga Biblioteket till oss med uppdraget att utveckla en plattform för digitalt lärande. Vi skapade Digiteket, ett webbaserat utbildningsverktyg där bibliotekarier kan fördjupa sin kompetens i digitala ämnen.

Flexibel plattform
Digiteket lyfter relevant innehåll och kurser som inspirerar till lärande utan pekpinnar. Nivån anpassas till användaren och varje kurs avslutas med ett quiz. Med gamification uppmuntras användaren att nå nya mål och lära sig mer. Bibliotekarierna kan även skapa grupper med kollegor över hela landet för att lära sig tillsammans. Plattformen är skalbar, har ett enkelt redaktörsgränssnitt för att publicera innehåll och följer självklart WCAG 2.0 för att alla ska kunna använda den.

Lyckad live-lansering
Digiteket sjösattes i en livesändning på YouTube ledd av författaren Johanna Koljonen och bjöd på flera gäster, inte minst Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Plattformen premiärvisades och bibliotekarier kunde registrera sig. Vid konferensens slut hade över 350 bibliotekarier skaffat ett konto och börjat bekanta sig med Digiteket.