KAN startar Innovation Hub:
Rekryterar ny strateg

KAN förtydligar satsningen på digitaliseringsfrågor

Under senare år har en allt större del i våra kunders verksamheter snurrat kring digitalisering i alla dess former. Gamla sanningar har ställts på ända, förväntningar har skruvats upp och affärsmodeller är i ständig förändring. Det har i sin tur lett till att den typ av förfrågningar vi får som byrå har tenderat att bli allt bredare och kommit från andra delar av kundorganisationen än dem som vi traditionellt arbetat med.

Som ett led i att ännu mer strukturerat kunna hjälpa våra kunder med de utmaningar de har och tillsammans kunna skapa nya affärsmöjligheter har vi startat Innovation Hub, ett team med fokus på innovation, nyskapande tjänster och rådgivning kring digitalisering.

”Våra kunder vill idag ha hjälp med allt mer komplexa och i grunden affärskritiska frågeställningar rörande det digitala. Som byrå är vi väl rustade att möta dessa frågor, men för att bli rejält spetsiga inom detta erbjudande satsar vi nu fullt ut på ett team som driver digitaliserings- och innovationsfrågor. Gränserna mellan olika discipliner som varumärke, marknadsföring, sälj och affärsutveckling blir allt mer flytande och där kan vi som bred byrå bidra med nya perspektiv och erfarenheter, och inte minst kan vi också realisera värdeskapande lösningar”, säger Per Harrysson, VD på KAN.

Kärnan i Innovation Hub utgörs av ett team erfarna digitalstrateger, Marcus Holstein, Kristoffer Åkesson och Hanna Elfvin, som fungerar som katalysatorer och bollplank. Utöver kärnteamet ligger styrkan i att hela KAN och alla våra kompetenser kan involveras och användas i olika sammanhang. En viktig utgångspunkt för arbetet i Innovation Hub handlar om hastighet och möjligheten att kunna göra snabba ”idékreationsprocesser” tillsammans med uppdragsgivarens team, där ett flertal idéer och koncept kan testas och utvärderas under kort tid och utan stora investeringar. Allt för att välja rätt spår att sedan arbeta vidare med.

Utöver sitt arbete med Innovation Hub arbetar de tre även i våra vanliga projekt som strateger med sina respektive specialinriktningar.

TEAMET

Marcus Holstein är ny digitalstrateg här på KAN. Han har under hela sitt yrkesliv arbetat internationellt med bas i Sydney, Australien. Under de senaste åren har han arbetat på Deloitte Digital som UX team lead, men har också arbetat på byrå i London. Marcus är malmöpågen som hamnade i Sydney för att han tröttnade på det svenska vädret. Det lilla äventyret som var tänkt att vara ett halvår blev till 17 år, och större delen av denna tid har spenderats i olika UX-roller. På fritiden är det resor, skidåkning och familjen som gäller. Och trots alla år utomlands har Marcus (som, liksom så många andra här på KAN, ville bli fotbollsproffs som liten grabb) alltid hängivet följt MFF, och han har också blivit ett stort fan av australiensisk fotboll. Vi ser fram emot att få en lektion i denna tuffa sport på nästa kick-off!

Kristoffer Åkesson har varit en av de drivande i KAN’s strategiska satsningar under åren, och efter en tid i annan verksamhet återkom han till KAN i höstas för att arbeta som digitalstrateg i Innovation Hub. Han är en konceptuellt och kreativt stark strateg med djup kunskap kring digitala kanaler.

Hanna Elfvin är en av medgrundarna till KAN och har varit med om att driva de strategiska frågorna inom KAN under lång tid. Hon arbetar med att identifiera digitala och kommunikativa möjligheter och har en bred erfarenhet av många olika branscher.

Är du nyfiken på hur ett initiativ tillsammans med Innovation Hub skulle kunna se ut? Kontakta Hanna, Kristoffer eller Marcus för en inledande diskussion.