Creating value in a digital world

Världen blir allt mer beroende av digitala lösningar – för att handla, sälja, umgås, prata, söka information, ja kort sagt leva. Gränsen mellan vad som är marknadsföring och sälj, digitalt och fysiskt suddas ut alltmer. De gamla definitionerna gäller inte längre.

KAN hjälper dig att lösa komplexa frågor kring det vi kallar Integrated Marketing & Digital Business. För oss går dessa två områden hand i hand, och den nya tidens marknadsföring behöver jobba med båda dessa perspektiv för att uppnå framgång och skapa kundupplevelser som levererar både för hjärta, hjärna och bottom-line. Inom ramen för våra inriktningar kring Integrated Marketing & Digital Business har vi fyra erbjudanden:

Brand & Communication
Strategy & Innovation
Conversion & Performance
Digital Services & E-commerce

Vi erbjuder också kompetensförstärkning på plats hos våra kunder, särskilt inom områdena frontend, backend och UX/UI.

KAN är en stabil partner att hålla i handen i ditt arbete med att skapa digitala lösningar. Vi ser till att få saker att hända, vi skapar strategier och planer med tydliga taktiska och kreativa riktningar och vi ser till att skapa värde. Allt med målet att skapa de bästa digitala upplevelserna för din slutkund.

Lite fakta

KAN bildades 2005 och är den största och bredaste digitalbyrån i södra Sverige. Kundlistan består av nationella och internationella kunder, som Sony Mobile, E.ON, Ikano, Yves Rocher, Nestlé, Ikea, BoKlok, Midroc, Scandinavian Resort och Malmö Stad. 2015 blev vi utsedda till Årets Byrå inom kategorin digitala byråer. Vi finns i Malmö med ca 80 anställda, allt från strateger och konceptutvecklare, via UX och design, copy och sociala media-specialister, till tech och analys.

I december 2015 köpte KAN byrån Good Old, och i december 2016 fick KAN en ny delägare i Egmont. Omsättning 2017 var ca 71 MSEK.