Studentlitteratur satsar stort på digital kurslitteratur

Studentlitteratur ligger i framkant för att ständigt förbättra lärandet och skapa resultat – oavsett var på kunskapsresan man befinner sig. Med den ökade satsningen på digital kurslitteratur sätts fokus på hur man kan förbättra studenternas inlärning. Den digitala kurslitteraturen öppnar möjligheter för bättre förberedda studenter, en högre föreläsningsnivå och kvalificerade diskussioner, och i längden bättre förmåga att tillämpa kunskaperna. Det i sin tur öppnar möjligheter för en högre föreläsningsnivå och kvalificerade diskussioner, och i längden bättre förmåga att tillämpa kunskaperna.

Att introducera och börja använda digital kurslitteratur är en process, och Studentlitteratur har nyligen lanserat en ny kampanj riktad till universitets- och högskolelärare, för att belysa möjligheter och fördelar med de nya digitala produkterna. KAN har tagit fram kommunikationsstrategin och kampanjkonceptet ”Inga omvägar, bara kunskap”. I arbetet ingick att jobba ut argument och grafiska manér som kan användas i olika kanaler, bland annat på webben, i nyhetsbrev, i säljpresentationer och i instruktionsfilmer.