Studentlitteratur satsar på lågstadielärare

Årets kataloger har blivit mycket uppskattade, förmodligen tack vare att vi valde att lyfta fram riktiga människor som använder produkterna, och återigen använda autentiska lärare som modeller. Därför kändes det solklart att flytta över konceptet till webben, i samband med att vi uppdaterade sajten för de digitala läromedlen.

Studentlitteratur utvecklar ständigt sina digitala läromedel. Till höstterminen är det lågstadielärarna som får nya funktioner i lärarhandledningarna – funktioner som sparar tid för lärarna och gör upplevelsen bättre för eleverna. Vad sägs om färdiga genomgångar att använda framför klassen? Eller digitala tavlor där läraren kan skriva, rita och använda bildobjekt ur läromedlet, för att förklara på sitt eget sätt?

Vi tycker det låter bra, i alla fall.