Studentlitteratur - mer story än siffror

När KAN fick uppdraget att ta fram Studentlitteraturs årsredovisning, tog vi fasta på att Studentlitteraturs värld är mycket intressantare än de siffror som en traditionell årsredovisning förmedlar. Och att framtiden är mycket intressantare än det som hände igår.

Temat “Lärande i förändring” utmanade oss naturligtvis att förändra själva produkten också. Inte bara dispositionen – som vi vänt uppochner på – utan också layouten som är nydanande på ett seriöst magasinvis, och texterna som fått lite mer utrymme än vanligt för att nå lite djupare.

Camilla Elofsson, marknadsförare på Studentlitteratur:
“Vi ville ta ett nytt grepp om vår tidigare ganska traditionella årsredovisning och bjuda läsaren på ett visionärt, redaktionellt innehåll. Samarbetet med KAN resulterade i ett modernt, grafiskt tilltalande magasin med framtidsanalyser kring svensk utbildning. Och i stället för att presentera 20 sidor traditionella årsredovisningstabeller har sifferdelen nu sammanfattats i ett intresseväckande uppslag med infographics.”

Vi gratulerar Studentlitteratur till ett mycket bra resultat 2013, och till en grymt fin årsredovisning (om vi får säga det själva).