I huvudet på Studentlitteratur

“Vi vill att vår nya företagspresentation ska fungera som en varumärkesbärare och föra fram såväl vision, position som de löften som präglar vårt arbete”, sa Studentlitteratur när de kom till oss.

Eftersom Studentlitteratur redan har en rätt tung kvalitetsstämpel, var det inte det vi valde att bevisa. Vi ville i stället förmedla den känsla av stolthet och ödmjukhet som medarbetarna faktiskt känner inför sina arbetsuppgifter – att underlätta lärandet för barn, ungdomar och vuxna genom att jobba fram böcker, kurser och läromedel som både inspirerar och fungerar. Var och en av medarbetarna med sin specifika uppgift i det stora hela.

Den webbaserade presentationen bygger på storytelling. Ett antal korta berättelser bildar – som en mosaik – en helhetsbild av Studentlitteratur som förhoppningsvis väcker intresse och stärker relationen till författare, samarbetspartners och andra intresserade. Vi gjorde också en kort film som sammanfattar det hela.

Annie Nyblom, projektledare Information och webb säger så här:
“KAN har hjälpt oss att berätta historien om vad vi står för. På ett nytänkande sätt förmedlas kärnan i Studentlitteraturs verksamhet och företagspresentationen blir ett verktyg för att stärka relationen med våra målgrupper ytterligare.”

Siffrorna då? De är också imponerande, så de fick sina egen infografer här.