Studentlitteratur

Studentlitteratur är ett av Sveriges främsta förlag, med läromedel för förskola, grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Målet för Studentlitteratur är att ständigt förbättra lärandet, förenkla vardagen och skapa resultat för alla – oavsett var på kunskapsresan de befinner sig. KAN har arbetat som Studentlitteraturs kommunikationsbyrå sedan slutet av 2012.