Sony Mobile lanserar nytt tävlingskoncept: Smart Competition

Sony Mobile sjösatte i början av juli sitt nya lite “smartare” tävlingskoncept Smart Competition på sin globala Sony Mobile Facebook hub. Tävlingen går ut på att samla lotter, och ju fler lotter man har desto större chans har man i dragningen då vinsterna fördelas. Anledningen till namnet Smart Competition ligger i själva upplägget för tävlingen. Tävlingen består av ett fritt antal olika frågor som publiceras med jämna mellanrum – varje dag, två gånger per dag eller i princip hur ofta som helst. En deltagare får två lotter för varje rätt svar.

Men – utöver detta faktum och eftersom det är Facebook: det handlar inte minst om dig och dina vänner. För varje vän som också deltar får du ytterligare en lott – upp till totalt 8 bonuslotter. Alltså, ju fler av dina vänner som deltar, desto större chans att vinna!

Det är alltså en tävling som kräver mer av användarna – inte bara behöver han/hon svara på ett antal frågor – det gäller också att hålla koll på när nästa fråga går av stapeln så att man inte missar möjlighet till lotter. Men då tävlingen kräver mer av användarna är också priserna desto bättre. Vad sägs premiärtävlingens första pris – en resa till L.A. för dig och en vän!

KAN har designat och utvecklat lösningen tillsammans med Sony Mobile i både Lund och London.