Ny grafisk identitet och nya kommunikationsverktyg för Nordic Plastics Group

Nordic Plastics Group

Den förste april bildades Nordic Plastics Group när de tre plastbolagen i industrigruppen Söderbergföretagen STI Industriplast i Malmö och Helsingborg, Molybon i Trelleborg och Andrén & Söner i Göteborg gick samman.

Under den intensiva förberedelseperioden inför samgåendet hjälpte KAN till med både internkommunikation och kommunikation mot kunder och partners. Vi fick också förtroendet att ta fram en ny grafisk identitet och med vägledning från denna genomfördes en fotografering, utvecklade vi webbplatsen www.npgroup.se och producerades broschyr- och mässmaterial. Och medarbetarkommunikationen har vi fortsatt arbeta med även efter samgåendet och i höst finns planer på utökade interkommunikationsinsatser i form av ett intranät.

Nordic Plastics Group är Nordens största leverantör av bearbetade plastkomponenter och halvfabrikat i plast.