Nestlé Barnmat lanserar ny sajt för vårdpersonal

En viktig målgrupp för Nestlé Barnmat är barnläkare, barnmorskor, BVC-personal och annan vårdpersonal som har daglig kontakt med nyblivna föräldrar. De behöver kunna svara på frågor och ge råd kring problem som de nya mammorna kommer med där modersmjölkersättning kan vara en lösning. Det kan också vara mer direkta frågor om användningen av modersmjölkersättning.

Svaret på detta behov har blivit en sajt riktad speciellt mot vårdpersonal som bidrar med Nestlés råd kring bästa tänkbara näring och stöd för barn som inte kan amma, och då inte bara med ren produktinformation utan även med tips och råd. KAN har tagit fram en sajt som har som syfte att fungera som ett dagligt verktyg där BVC-personal kan få hjälp när de ska rekommendera vilka produkter som ska väljas. Den ska även fungera som platsen dit de kan gå för att få råd och de senaste rönen inom sin bransch samt läsa artiklar, få svar på frågor, information om nutrition och mycket annat användbart.

Sajten har lanserats på fyra marknader; Sverige, Danmark, Norge och Finland. KAN har stått för koncept och produktion.