Knauf Danogips lanserar SmartMount

Åhus-baserade och världsledande byggproduktföretaget Knauf Danogips har lanserat ett nytt och innovativt system för skivmontage på ytterväggar, kallat SmartMount. KAN fick förtroendet att ta sig an hur nya SmartMount skulle kommuniceras och marknadsföras. Byggbranschen är mycket traditionell, så hur ska man nå ut med ett budskap till målgruppen på ett relevant sätt? Det ställde verkligen krav på nytänkande, både från vår sida och kundens sida.

Resultatet blev ett kampanjmaterial som kommunicerar systemets produktfördelar på ett sätt som känns oväntat men ändå lättsmält. Genom tre tydliga ikoner byggs budskapet kring SmartMount upp – att med SmartMount görs jobbet snabbare, bygget tätare och detta utan att en enda skruv behöver skruvas i. Kampanjmaterialet sträcker sig över ett flertal kanaler, sajt, film, print mm, där det kommunikativa budskapet förmedlas som en röd tråd genom kampanjens alla delar.

KAN har ansvarat för strategiupplägg, koncept och visualisering samt utförandet i alla kanaler.