Isuzu äger begreppet Pickup

Isuzu fortsätter satsningen mot att fördubbla sin marknadsandel på den svenska marknaden. Med tio nya modeller i programmet, kraftfulla marknadssatsningar, ett brett tillbehörssortiment och 50-talet laddade återförsäljare, är man redo att revolutionera pickup-Sverige!

För att matcha och komplettera denna tydliga satsning initierades i mitten av 2016 ett samarbete mellan KAN och International Motors Nordic AB där vi tillsammans genomförde målgruppsundersökningar bestående av djupintervjuer med pickup ägare i Sverige. Detta följdes upp med en gemensam workshop för att fastställa vilka behov som måste tillgodoses av den nya sajten.

Efter det utvecklade vi en prototyp för att beskriva den nya sajtens olika sidtyper, funktionsmoduler och siddispositioner. Vi skapade också en funktionsbeskrivning som underlag för utvecklingen av den backend-funktionalitet som behövdes, samt tog fram specifikationer på de integrationer som den nya sajten behöver mot andra system. Parallellt med detta gjordes den grafiska formgivningen med avsikt att spegla det övergripande målet – att äga begreppet Pickup i Sverige. Resultatet av vårt och IM Nordics duktiga redaktörers arbete finns nu att beskåda på www.isuzusverige.se. Siten är byggt i Episerver.

Isuzu Sverige AB är ett helägt dotterbolag till International Motors Nordic AB. I fjol ökade man sin försäljning med drygt 30 procent i Sverige.