Ny webbplats för Intermezzon

Det av KAN delägda bolaget Intermezzon i Göteborg hade behov av att förändra sin webbplats www.intermezzon.com. Den förra webbplatsen var inte längre i linje med vare sig branschpositionen, aktuellt erbjudande eller varumärkets attityd. Innehållsmässigt fanns det en önskan om att på ett tydligare sätt berätta om den unika pedagogik och den långa erfarenhet som Intermezzon har.

En uppdaterad visuell profil med fokus på en modern personlighet med ny färgsättning, ny typografi och nytt bildmanér satte grunden. Den omarbetade informationsstrukturen med bl a fler och fylligare kund-cases och förbättrade presentationer av erbjudandet, kursutbudet och konsulterna fullbordade lösningen.

Utformningsidéer utarbetade vi tillsammans, Intermezzon själva tog hand om all textproduktion – övriga delar ingick i KANs uppdrag.

Intermezzon är världsledande inom Performance Management, förändringsarbete och mätbar kompetensutveckling. Intermezzon har tränat över 40.000 coacher, chefer, säljare och andra medarbetare via klassrumsutbildning och ytterligare 1.000.000 via eLearning och eSimulering.