Ny webbsajt för Ikano Försäkring

KAN har under många år jobbat med Ikano Fastigheter. Nu har vi även fått förmånen att arbeta med stockholmsbaserade Ikano Försäkring.

Ikano Försäkring erbjuder personförsäkringar, som är prisvärda, enkla att teckna och lätta att förstå och som säljs via försäkringsförmedlare och affinitypartners. Ikano Försäkring, som började sin försäljning av livförsäkringar och andra personförsäkringar 2009, var i behov av att förbättra sin webbkommunikation.

En analys av företaget, produkterna, målgrupperna och försäkringsmarknaden visade på vikten av att skräddarsy informationen för de olika målgrupperna — arbetsgivare, arbetstagare, privatpersoner, försäkringsförmedlare och samarbetspartners.

Vinning i återvinning

För att enhetligt kommunicera varumärket och dra nytta av tidigare lärdomar valde Ikano Försäkring att basera sin nya webbplats på en plattform som vi tidigare tagit fram för Ikano Fastigheter. Ikano-gruppens grafiska toolbox fanns redan implementerad där, samtidigt som mycket av funktionerna kunde återanvändas.

Vår uppdragsgivare, Lina Johansson, betygsatte våra insatser på följande smickrande sätt: »Vårt samarbete med KAN har varit otroligt givande och präglats av stort engagemang och kreativitet. Vi är mycket nöjda med hur KAN tog sig an uppgiften och lösningen känns både enkel och lätt att förstå, vilket är precis i linje med hur vi vill uppfattas.«

KAN har stått för kommunikationsanalys, informationsarkitektur, grafisk design, textframtagning, sökmotoroptimering samt byggt den tekniska lösningen, baserad på EPiServer och ImageVault.