Mina Sidor för Ikano Bostad

Ikano Bostad – ett affärssegment inom Ikano Fastigheter – arbetar med ett koncept för förmånsmedlemmar kallat just Ikano Förmån. En av fördelarna för dessa kunder är att de får tillgång till Ikano Bostads nybyggda bostadsrätter innan de släpps till allmän försäljning. Som ett led i utvecklingen av förmånsprogrammet ville man skapa ”Mina Sidor”-funktionalitet i webbplatsen www.ikanobostad.se. Och som Ikano Fastigheters digitalbyrå sen många år, fick vi på KAN uppdraget att hjälpa till med att sjösätta en sådan lösning.

Tjänsten Mina sidor handlar om enkelhet och t ex att ge medlemmarna, dvs. inloggade besökare, möjligheten att hantera förturs- och köpanmälningar, ta del av medlemserbjudanden och hantera den egna medlemsprofilen. Och all aktivitet inom Mina Sidor skulle naturligtvis kopplas mot Ikano Bostads affärs- och CRM-system, så att sälj- och marknadsföringspersonalen har all information up-to-date och samlad på ett ställe.

I kommande steg planeras ytterligare innehåll och funktion i ett antal etapper. Det kan t ex handla om information om den specifika bostaden, avtalsdokument, förhandsinformation om vad som händer i bygget, inredningsalternativ att välja mellan och att efter inflyttning kunna hitta skötselråd, handböcker för vitvaror osv.

Vi på KAN har ansvarat för all utformning på den EPiServer-baserade webbplatsen och har även utvecklat kopplingarna som i realtid hämtar och lämnar information i det bakomliggande fastighetsförvaltningssystemet från Vitec.

Ikano Bostad äger, utvecklar och bygger både nya bostadsrätter och hyresrätter i Stockholm, Mälardalen och Öresundsområdet. För Ikano Bostad är det viktigt att så många som möjligt ska kunna bo i trevliga och funktionella hem. Man har därför ambition är att erbjuda bra bostäder, till ett rimligt pris och man eftersträvar samtidigt kvalitet och miljöanpassning i alla sina bostäder.