KAN och Hilding Anders i samarbete

I början av 2012 förändrade Hilding Anders sin företagsstruktur då man gick från en bolagsbaserad till en landsbaserad organisation och genomförde samtidigt ett namnbyte. I samband med detta beslöt man att se över sin kommunikation och sin grafiska profil. Uppdraget att hjälpa Hilding Anders med detta arbete gick till oss på KAN. Vi hade då precis avslutat ett projekt för koncernens webbsajt och ett projekt för deras intranät och fick nu ett utökat kommunikationsuppdrag. Då Hilding Anders är ett företag med många starka konsumentvarumärken var utmaningen nu att stärka koncernvarumärket för att kunna ge en ny hemvist för medarbetarna och samtidigt en tydlig adressat för kunderna. Med verksamhet på 60 marknader behövde koncernvarumärket appliceras internationellt, vilket adderade ytterligare komplexitet.

Projektet har pågått sedan 2012 och KAN har under denna tid arbetat med att hitta en kommunikationsinriktning som stöttar den nya organisationen. Inledningsvis arbetade vi med att utforma företagets grafiska och språkliga identitet, revidera missions-, visions- och core values-formuleringar och sammanställa nya corporate identity guidelines. När dessa strategiska grundpelare satts vidtog arbetet med att ta fram design och innehåll för att utveckla såväl koncernsajt som intranät.

En viktig del av uppdraget var aktiveringen av Hilding Anders prioriterade kommunikationsmålgrupper. De lösningar som tagits fram har bland annat innefattat nyhetsbrev och strategi och uppstart av aktivering av sociala medier, främst Twitter- och LinkedIn. Uppföljningen har också systematiserats med en nyckeltals-dashboard och regelbunden analys.

I och med det ökade fokuset på engagemang och aktivering har Hilding Anders valt att satsa mycket på innehållsproduktion för att säkra ett relevant och vältajmat innehållsflöde. Kommunikations- och marknadsavdelningen har därför utökats med ett redaktionellt team från KAN som löpande planerar, producerar och publicerar innehåll för de olika kanalerna.

Vi har därefter arbetat vidare med nya och utökade sektioner för koncernwebbplatsen, och vi har också gjort innehållsmoduler som kan användas på koncernens produktvarumärkessajter. Vi har också utvärderat olika bildbankslösningar och under 2013 togs en koncerngemensam lösning i bruk som kommer att underlätta hanteringen av bildmaterialet för ett stort antal varumärken.

Hilding Anders är en världsledande producent av sängar och madrasser. I sin portfölj har man flera stora egna varumärken, som Carpe Diem, Jensen, Hilding, Bico, Askona och Slumberland, och man jobbar även med private labels. Hilding Anders har 7600 anställda på 40 marknader, huvudkontoret finns i Malmö.