Ny sponsringssektion för E.ON

E.ON engagerar sig i projekt inom många olika områden. Men oavsett om det handlar om sport, kultur eller annan kunskapsspridning, löper samhällsengagemang som en röd tråd genom alla sponsorskap.

KAN har nyligen hjälpt E.ON med att fräscha upp sin sponsringssektion på eon.se. Sektionen har strukturerats om och fått en grafisk och innehållsmässig ansiktslyftning. Syftet med materialet är att berätta mer om de engagemang E.ON har inom områdena barn/ungdom, mångfald, och det hållbara samhället. Som besökare kan man nu engagera sig mer i materialet, exempelvis med olika filmer och inte minst olika typer av tävlingar, där användaren t ex kan vinna en guidad visning av utställningar på Moderna Museet.

Christina Thörnvall, E.ON: “Nu har vi med hjälp från KAN gjort våra sponsringssidor mer anpassade och tillgängliga för hela det digitala flödet.”