E.ON

E.ON Nordic ingår i den tyska E.ON-koncernen, och producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. Den digitala närvaron, inte minst den egna sajten, är av yttersta vikt för kommunikationen med de många kunderna. KAN har arbetat med flera olika delar av E.ON sedan 2005.