BoKlok i Almedalen

För första gången kommer BoKlok att ha egna aktiviteter i Visby under Almedalsveckan. Syftet med närvaron är att driva frågan kring bostadsbristen och att förmå kommuner och andra stora markägare att tillhandahålla mark att bygga på. Finns det bara mark att bygga på kan BoKlok bygga prisvärda hem för alla.

KAN har hjälpt BoKlok med koncept, eventidéer och produktion av kommunikationen kring Almedalsveckan. Vi har skapat sektionen boklok.se/almedalen på BoKloks sajt, den informerar om BoKloks program och om bostadsfrågan i stort. Under Almedalsdagarna kommer sajten att uppdateras löpande med artiklar, filmer och bilder från dagens aktiviteter. Man kan också följa BoKlok på Twitter @BoKloksverige där de twittrar under hashtag #bopol.

I Visby kommer BoKlok ha en riktig lägenhetsmodul som samlingspunkt, här finns BoKloks representanter, information och här hålls även seminarier. En live-illustratör kommer att sammanfatta de dagliga seminarierna utanför huset i form av en illustration. För att väcka intresse för bostadsfrågan kommer dessutom gatukonstnären Karolina Wojcik att varje dag göra en väggmålning som representerar utsatta målgrupper som är i behov av bostäder. Meningen är att man ska komma närmare deras vardag och känna engagemang i frågan.

”Bostadsbristen är stor i Sverige speciellt bland unga. Vi tror att det finns förutsättningar att bygga många fler bostäder. På våra seminarier diskuterar vi med olika experter hur vi kan bygga fler prisvärda och hållbara bostäder” säger Ewa Magnusson, varumärkeschef på BoKlok.

BoKlok bygger kloka och prisvärda bostäder för alla. Kolla gärna in ett aktuellt bygge på just Gotland: Lärlingen i Visby.