KAN är stolt samarbetspartner till Barnfonden


Barnfonden vill vara med och skapa ett samhälle som respekterar och lyssnar på barnen, ett samhälle där varje barn har möjlighet att utvecklas på sina egna villkor och använda sin fulla potential.

Detta gör man genom fadderverksamhet som arbetar för att barn som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård. Genom att ge familjer möjlighet att försörja sig själva är man med och skapar en långsiktig utveckling i det omgivande samhället.

Bättre mobil lösning – och en kommande kampanj

Självklart vill vi på KAN stötta ett sådant arbete. Genom att bidra med det vi kan – vår digitala kompetens – hoppas vi kunna underlätta deras viktiga arbete för att förbättra barns villkor.

Konkret handlar det förstås om att skapa en digital närvaro som gör det enkelt för alla oss runt om i Sverige att stötta deras arbete genom att exempelvis bli fadder, ge en get, ordna leksaker eller skolböcker eller plantera fruktträd. Just nu arbetar vi på att förbättra möjligheten att surfa deras sajt mobilt, och till hösten drar en stor kampanj igång. Vi är så glada att vi får vara med och hjälpa till!

Om Barnfonden

Barnfonden startades 1991 i samarbete med BØRNEfonden i Danmark och förmedlar stöd från över 26 000 svenska faddrar till lokala, långsiktiga fadderprojekt i 25 länder i Afrika, Asien och Latinamerika.

Barnfonden är medlem i det internationella nätverket ChildFund Alliance, som består av tolv barnfokuserade biståndsorganisationer. Barnfonden har 13 anställda och finns i Malmö. Barnfonden har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll (SFI).

Barnfondens plusgiro: 90 13 01-2 för faddrar 90 13 02-0 för enstaka gåva