Vilka trender definierar 2019?

Digital trendspaning hos KAN

”Nytt år, nya löften och nya trendrapporter. Men samma gamla människor med samma gamla behov.” Så inleder Kristoffer Åkesson årets trendspaning, som han har gjort tillsammans med Ebba Tärbe. De är båda strateger på KAN och har fullt upp med att presentera sina insikter för kunder, kollegor och andra intresserade.

Genom våra trendspaningar får vi chansen att lyfta blicken och skapa en förståelse för årets kommande arbete. Vi har genom åren satt samman flertalet spaningar som ger oss möjlighet att titta på övergripande trender och vad de kommer att innebära för våra kunder, för konsumenten och för oss som byrå.

2019 blir året då vi gör saker bättre och sätter våra mänskliga behov i centrum. Baserat på det, kan vi urskilja tre trender:
• Driv förändring
• Ta ansvar
• Gör det möjligt

”Gemensamt för alla är att de är framåtlutade”, säger Ebba. ”Som företag förväntas du inte bara stå för något, utan också göra något.” Läs en längre sammanfattning på KAN-bloggen

Är du och ditt företag intresserade av att vi kommer till dig för att prata om årets trender och vad de kan innebära för din verksamhet? Kontakta vår Sales Manager Niclas Ek