Intryck från årets SXSW

Årets SXSW är över och teamet från KAN – Hanna, Kristoffer och Lars – sammanfattar sina intryck från konferensen. Det gör de genom att diskutera det de sett och hört inom ramen för den egna trendspaningen som KAN gjorde tidigare under 2017. Denna trendspaning byggdes upp kring konceptet Experience Economy, och hur detta tar sig uttryck i digitala trender som exempelvis AI, Machine Learning, API'er och Internet of Things.

Några sammanfattande slides kring våra intryck från årets SXSW finns även på SlideShare:

KAN's trendspaning 2017: Thriving on digital trends: