Petter tar plats i KAN-skutan

Låt oss presentera vår nya tekniska projektledare, Petter Mattsson.

Petter kommer ursprungligen från Karlskrona och flyttade till Malmö först efter sina studier på KTH i Stockholm. Från början var hans plan att bli arkeolog à la Indiana Jones – ja alltså, tills sanningen om vad en arkeolog egentligen gör uppdagades. Petter tänkte om och huvudfokus genom högskolestudierna blev istället på data/IT-relaterade kurser. Men han kan även stoltsera med kunskaper inom kärnfysik, floristik/faunistik och historia.

Yrkeslivet började Petter som lärare på gymnasienivå i Malmö, samtidigt som han frilansade som webbprogrammerare. Efter några år lämnade han skolvärlden för att prova på livet som konsult med fokus på SharePoint och publik webb. Under åren har han hunnit med att jobba både som beställare och leverantör för alla möjliga digitala lösningar.

Petter delar hus med fru, två barn och kändiskatten Sigge. Löpning, grillning, tv-spel och jakt är några av fritidsintressena och han är alltid redo som scoutledare i Husie.

Varmt välkommen ombord, Petter!