KAN tipsar: Trender från SXSW 2016

SXSW i Austin är världens största digitala konferens och går av stapeln i Austin, Texas. För fjärde året i rad hade KAN ett team på plats för att snappa upp de senaste trenderna i den digitala världen. Med 40000 deltagare och 2000 föreläsare är det förstås omöjligt att se och höra allt, men det här är de fem trender eller teman som gjorde mest intryck på vårt team. (Och är du intresserad av deras dagliga spaningar från konferensen kan vi rekommendera att lyssna på podcasten KAN Kommenterar.)

Virtual Reality har kommit för att stanna

För 10 år sedan var Virtual Reality – VR – något ganska dyrt och otillgängligt för gemene man. Idag är VR betydligt mer lättillgängligt, och en stor anledning till detta är den snabba utvecklingen inom smartphones. Smartphones innehåller många av de egenskaper som behövs för att skapa bra och billig VR: högupplösta skärmar, accelerometer och gyroskop samt kraftfulla processorer. Virtual Reality spås bli nästa stora grej efter smartphonen, och det säger inte lite! Olika typer av VR ger olika upplevelse och inlevelse, men gemensamt för upplevelserna är att man skiftar från ett “first-person” perspektiv till ett “you-person” perspektiv. Med andra ord, från att titta på en upplevelse till att uppleva den, fysiskt och psykiskt. Taktila hjälpmedel finns för att skapa ännu mer djupgående upplevelser för att känna, röra och greppa, och här har vi bara sett början på utvecklingen. Inom en nära framtid spås våra sociala kanaler bestå av VR för att koppla ihop människor på ett djupare plan.

AI tar över – men inte Terminator

Vår rädsla för att Artificial Intelligence, AI, ska ta över världen är obefogad, i alla fall i dagsläget :). AI är inte här för att ersätta människan utan designas för att utföra klart avgränsade uppdrag. AI ska ses som ett verktyg som ska utföra en uppgift, som tex i fallet med Googles självkörande bilar. AI i Google Car ska köra bil, varken mer eller mindre. Men AI är ju inget nytt forskningsområde – varför har det aktualiserats nu? De stora tekniska framstegen de senaste 5-10 åren inom neuronnät, billiga multiprocessorer samt att det numera finns ofantliga mängder av data som maskinerna kan lära sig av är helt avgörande för att AI nu börjar bli vardagsmat. Vi ser AI dyka upp på fler och fler ställen, i Google Search, bildigenkänning på Facebook, som e-handelsassistenter, Messenger Bots mm. Vi kan också förvänta oss “Human-assisted” AI’s väldigt snart. Ett exempel på det är Jelly http://askjelly.com där AI kommer lära sig vem – vilken människa som är bäst lämpad på att svara på unik fråga. Att AI redan är här är alltså inte en myt – det är ett faktum. Och i den snara framtiden kommer det nog ses om en råvara eller verktyg på samma sätt som elektricitet.

“Anything that can be tracked will be tracked”

Idag kan vartenda steg, varenda blick och varenda ord mätas och registreras. Uppkopplade sensorer och kraftfulla processorer har blivit billiga och kan därför användas i stor skala. Med hjälp av dessa skapar vi effektivare och mer optimerade verksamheter, och vi kan minska miljöpåverkan genom effektivare energianvändning i uppkopplade hus. Vi skapar disruptiv innovation och nya affärsmodeller tack vare mätbarhet och big data, och insamlad data kring vårt beteende ger oss anpassade produkter och tjänster såsom exempelvis Netflix. Allt detta kan göras, men mycket av det hänger också på hur transparenta eller privata vill vi vara med vår data. Ju mer transparenta vi är, desto mer personaliserade och relevanta produkter kommer vi att kunna få. Under SXSW spåddes det att människor sannolikt kommer att välja transparens framför integritet för att kunna få produkter och tjänster anpassade just för oss. Nästa stora utmaning för företag är att använda insamlad data kreativt. När allt blir mätbart och alla konkurrenter har tillgång till all data, så kommer de kreativa lösningarna för användandet bli särskiljande.

”Marketing to the Moments”

”Moments” är händelser eller tillfällen i våra liv som vi vill dela med oss av. Dessa tillfällen kan inträffa dagligen, som tex att laga mat, eller en gång i livet, som tex ett giftermål eller en graviditet. Under SXSW talades mycket om möjligheterna med att dessa tillfällen. Genom att förstå och analysera data kan varumärken hitta relevanta tillfällen och anpassa sin marknadsföring för att möta olika behov vid olika tillfällen. Kommunikation rör sig mot att bli mer och mer individanpassad, och därför behöver varumärken förstå de tillfällen som betyder något för kunden, och identifiera ytterligare tillfällen som kan förlänga eller förstärka relationen med kunden. Dagens konsument väljer inte sina produkter och varumärken enbart baserat på funktionalitet eller estetik utan i hög grad också baserat på hur produkterna kan hjälpa dem möta sina mål. På så sätt väljer man att släppa in varumärken i sina liv, i de tillfällen som betyder något – för att det ger något tillbaka.

Millennials & Gen Z

Den grupp människor som växer upp nu – kalla dem Millennials eller Generation Z beroende på vilka definitioner man väljer att följa – är något av en marknadsförares våta dröm. Alla vill nå dem, alla vill förstå dem. Under årets SXSW presenterades en annan syn på denna generation, nämligen att det inte är en generation alls. Millennials/Gen Z ska snarare ses som ett mindset, ett sätt att förena olika ”nischer” av människor baserat på deras särart och deras intressen. Att slentrianmässigt definiera dem genom demografi och ålder är enbart ett sätt att försöka förstå dem baserat på gamla strukturer som inte längre fungerar. Under SXSW pratades det också mycket om olika typer av content som särskilt tilltalar Millennials/Gen Z. Både det korta, råa och oediterade filmformatet, helst inte längre än 5 sekunder, fördes fram som en vinnare i slaget om Millennials. Även de så ofta hånade giffarna från internets barndom har fått en renässans, och betraktas nu som viktiga och uttrycksfulla budbärare. Många av dessa format kommer i kölvattnet av Snapchat, Instagram, Vine mfl, och Facebook ses nu snabbt integrera mycket av den funktionalitet och det innehåll som passar denna målgrupp, tex genom det nya Live-formatet och giffar både i Newsfeed och Messenger.

Ni hittar presentationen i sin helhet på Slideshare: