Digitala Trender 2018 - 'Adding Ethics to Experience'

KANs årliga trendspaning är nu klar och under januari och februari rullas den ut under ett flertal olika event. Våra trendspaningar syftar till att lyfta blicken och skapa en plattform för årets arbete. Det ger oss möjlighet att titta på övergripande megatrender för att sedan utveckla och fördjupa tankar och idéer som ligger i linje med det vi ser kring digitalisering, marknadsföring och kundbeteenden. Det är också ett sätt att reflektera över året som gått, att fundera över vad som ligger på horisonten och vad det kommer att innebära för våra kunder, för konsumenten och för oss som byrå.

Läs en sammanfattande kommentar från Hanna och Kristoffer, KAN's digitalstrateger och de som ansvarade för att sätta samman trendspaningen, på KAN-bloggen.

Trendspaningen är en avspark för årets trend- och inspirationsaktiviteter på KAN, där vi hoppas få möta många kunder och andra intressenter i spännande samtal kring digitalisering och marknadsföring i en digital värld. Ett och annat bredare event kommer att kombineras med nischade och kundspecifika möten där vi kan djupdyka i frågor som relaterar till trenderna eller till andra ämnen och utmaningar som man som kund ställs inför. Håll ögonen öppna efter mer information!

Är du och ditt företag intresserade av att vi kommer till dig för att prata om årets trender och vad de kan innebära för din verksamhet? Eller har du ett specifikt ämne inom det digitala som du vill veta mer om? Kontakta Hanna Elfvin, Kristoffer Åkesson eller vår Sales Manager Niclas Ek.

(Fototack till Jesper Berg/Media Evolution)